Szervezeti és Működési Szabályzat

projekt azonosító: TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001

 

Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum
Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum (a továbbiakban: Foglalkoztatási Paktum) Irányító Csoportja a „Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben” elnevezésű TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 kódszámú projekt keretében (a továbbiakban: a projekt), a Foglalkoztatási Paktumot megalapító 2017. november 24-én köttetett együttműködési megállapodás alapján a Foglalkoztatási Paktum működésének szabályozására az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot állapítja meg:

1. Általános rendelkezések

 1. A projekt célja, hogy erősödjön a dél-hevesi térségben a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát alakító szereplők együttműködése, növekedjen a foglalkoztathatósági potenciál, valamint a foglalkoztathatóság és mindezek által a térség népesség és munkaerő megtartó ereje.

 2. A Foglalkoztatási Paktum a dél-hevesi térség foglalkoztatáspolitikai társadalmasításának eszköze, amely helyi partnerségen alapul.

 3. A Foglalkoztatási Paktum nyitott együttműködési forma, amelyhez minden olyan gazdasági, civil, önkormányzati vagy egyéb szervezet és magánszemély csatlakozhat, amely a projekt célkitűzéseivel egyetért és aktívan szerepet vállal azok megvalósításában, valamint amely csatlakozási kérelmet a Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja elfogadta.

 4. A Foglalkoztatási Paktum önálló jogalanyisággal nem rendelkezik.

2. A Foglalkoztatási Paktum területi hatálya

A Foglalkoztatási Paktum működési területe Heves megye déli részén az alábbi 38 településre terjed ki a Gyöngyösi, Hatvani és Hevesi Járásban:

 1. Adács
 2. Atkár
 3. Gyöngyöshalász
 4. Karácsond
 5. Ludas
 6. Nagyfüged
 7. Nagyréde
 8. Vámosgyörk
 9. Visznek
 10. Apc
 11. Boldog
 12. Csány
 13. Ecséd
 14. Heréd
 15. Hort
 16. Kerekharaszt
 17. Lőrinci
 18. Nagykökényes
 19. Petőfibánya
 20. Rózsaszentmárton
 21. Zagyvaszántó
 22. Átány
 23. Boconád
 24. Erdőtelek
 25. Erk
 26. Heves
 27. Hevesvezekény
 28. Kisköre
 29. Kömlő
 30. Pély
 31. Tarnabod
 32. Tarnaméra
 33. Tarnaörs
 34. Tarnaszentmiklós
 35. Tarnazsadány
 36. Tenk
 37. Tiszanána
 38. Zaránk

3. A Foglalkoztatási Paktum feladatai

 1. Dél-hevesi térség foglalkoztatási nehézségeinek, a munkanélküliség okainak feltárása, foglalkoztatási helyzet megismerése.

 2. Foglalkoztatási mutatók javítását elősegítő tevékenységek megvalósítása, célcsoportok tagjainak felkutatása és bevonása.

 3. A térségben érintett releváns szereplők foglalkoztatást segítő kooperációjának, humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek, valamint ebben történő társadalmi részvételének erősítése.

 4. A pénzügyi források összehangolása a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében.

 5. Dél-hevesi foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása és végrehajtása.

 6. Foglalkoztatást elősegítő gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönzési tevékenységek segítése.

 7. Együttműködés további megvalósuló Foglalkoztatási Paktumokkal – kiemelten a Heves megyei Foglalkoztatási Paktummal.

4. A Foglalkoztatási Paktum szervezete

A Foglalkoztatási Paktum biztosítja Tagjai számára a döntési, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában történő részvételt, szervezete három egységből áll.

 1. Paktum Iroda
 2. Irányító Csoport

 3. Foglalkozatási Fórum (Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum tagjainak összessége)

A Foglalkoztatási Paktum tagjai egybehangzó döntésükkel egyéb szervek létrehozásáról dönthetnek.

4.1 Foglalkoztatási Fórum

A Foglalkoztatási Fórum tevékenységével hozzá kíván járulni a helyes döntések megalapozásához, a társadalmi nyilvánosság és kontroll biztosításához, valamint a partnerségi kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához.

4.1.1 A Foglalkoztatási Fórum tagja

 1. A Foglalkozatási Fórum a Foglalkoztatási Paktum tagjainak összessége, amelyet a Foglalkoztatási Paktumot alapító Együttműködési Megállapodást aláíró tagok alkotnak. A tagszervezetek hivatalos vagy felhatalmazott képviselőik útján a Foglalkoztatási Fórumban egy-egy szavazati joggal rendelkeznek.

  1. Heves Város Önkormányzata
   Cím: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
   Képviseletre jogosult: Sveiczer Sándor polgármester

  2. Kisköre Város Önkormányzata
   Cím: 3384 Kisköre, Széchenyi út 24.
   Képviseletre jogosult: Magyar Csilla polgármester

  3. Heves Megyei Kormányhivatal
   Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.
   Képviseletre jogosult: Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott

  4. Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
   Cím: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
   Képviseletre jogosult: Kovács Mihály ügyvezető igazgató

  5. Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért
   Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 24.
   Képviseletre jogosult: dr. Czike Klára elnök

  6. Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum
   Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.
   Képviseletre jogosult: Szabó Róbert

  7. Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
   Cím: 3384 Kisköre, Széchenyi 24.
   Képviseletre jogosult: Magyar Csilla elnök

  8. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
   Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
   Képviseletre jogosult: Fülöp Gábor főtitkár

  9. Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
   Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
   Képviseltre jogosult: Fülöp Gábor elnök

  10. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatósága
   Cím: 3300 Eger, Sas út 60/A.
   Képviseletre jogosult: Jakab Tamás megyei igazgató

  11. Egri Szakképzési Centrum
   Cím: 3300 Eger, Kertész utca 128.
   Képviseletre jogosult: Fábri Eufrozina főigazgató

  12. Eötvös József Református Oktatási Központ
   Cím: 3360 Heves, Dobó István utca 29.
   Képviseletre jogosult: Együd László igazgató

  13. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
   Cím: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
   Képviseletre jogosult: Bundri József elnök

  14. sPrinter Stúdió Számítástechnikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
   Cím: 3300 Eger, Széchenyi út 58. fszt. 1.
   Képviseletre jogosult: Lombeczki Péter ügyvezető igazgató

  15. SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
   Cím: 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalász-tanya, 340/1 hrsz.
   Képviseletre jogosult: Balogh László ügyvezető igazgató

  16. Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete
   Cím: 3360 Heves, Szerelem Alfréd utca 28.
   Képviseletre jogosult: Burkus Sándorné elnök

  17. Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet
   Cím: 3360 Heves, Kossuth út 26-28.
   Képviseltre jogosult: Báder Miklósné elnök

  18. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ
   Cím: 3535 Miskolc, Köln utca 2.
   Képviseletre jogosult: Csehely Tamás, dr. Kiss Imre

 2. A Foglalkoztatási Fórumnak tagja lehet minden olyan gazdasági, civil, önkormányzati vagy egyéb szervezet és magánszemély, amely a projekt célkitűzéseivel egyetért és aktívan szerepet vállal azok megvalósításában, valamint amely csatlakozási kérelmet a Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja elfogadta. Az írásbeli csatlakozási kérelmet szándéknyilatkozat aláírásával a Paktum Iroda részére kell benyújtani. A csatlakozási kérelemről az Irányító Csoport a soron következő ülésén dönt.

 3. A Foglalkoztatási Fórum állandó meghívottja a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkársága.

 4. A Foglalkoztatási Fórum munkájában – hozzászólási, tanácskozási joggal – részt vehet továbbá minden olyan munkaerő-piaci szereplő, amely a Foglalkoztatási Paktum céljainak megvalósítását elősegíteni képes.

4.2.1 A Foglalkoztatási Fórum feladatai

 1. A Foglalkoztatási Fórum széles körben megtárgyalja a dél-hevesi térség foglalkoztatási helyzetét, nyomon követi annak alakulását és véleményezi a Foglalkoztatási Paktum működését, megvitatja az azt érintő aktuális kérdéseket.

 2. A Foglalkoztatási Fórum elősegíti a Foglalkoztatási Paktum célkitűzési megvalósítása szempontjából releváns szereplők közötti információcserét, elősegíti a partnerek felé irányuló kommunikációt, támogatja a nyilvánosság minél szélesebb körben történő megvalósítását, illetve ösztönzi további tagok Foglalkoztatási Paktumhoz való csatlakozását.

 3. A Foglalkoztatási Fórum ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a Foglalkoztatási Paktum számára olyan kérdésekben, amelyek annak tevékenységét, működését érintik.

  • munkaerő-piaci programokra

  • az éves munkaterv összeállításához és megvalósításához

  • az Irányító Csoport éves munkatervére és annak végrehajtására vonatkozóan

 1. A Foglalkoztatási Fórum véleményezi a Dél-hevesi foglalkoztatási stratégiát és akciótervet, javaslatokat tesz a stratégiában foglaltakkal kapcsolatban.

4.1.3 A Foglalkoztatási Fórum működése

 1. A Foglalkoztatási Fórum évente legalább egyszer rendes ülést tart, amelyet az Irányító Csoport elnöke hív össze.

 2. A Foglalkoztatási Fórum szükség szerint rendkívüli ülést tarthat halasztást nem tűrő, a dél-hevesi térség munkaerő-piaca szempontjából jelentős ügy megtárgyalását igénylő esetben, továbbá, ha a tagok képviselőinek legalább egyharmada a téma megjelölésével és annak indoklásával írásban kéri. A Foglalkoztatási Fórum rendkívüli ülését az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül kell összehívni.

 3. Személyi, illetve üzleti titkot képező ügyekben zárt ülés is elrendelhető, melyen a tagok, továbbá azok vesznek részt, akiket a zárt ülésre meghívnak.

 4. A Foglalkoztatási Fórum ülései nyilvánosak, azon – a tagokon kívül - bárki részt vehet és arról a helyi média útján és a Foglalkoztatási Paktumhoz kapcsolódó honlapon keresztül tájékoztatni kell a lakosságot és a téma iránt érdeklődőket is.

 5. A Foglalkoztatási Fórum üléseire, annak témája szerint érintett partnereket levélpostai küldemény, vagy elektronikus levél formájában, legalább 7 nappal az ülés időpontja előtt írásban kell meghívni oly módon, hogy a meghívóban szerepeltetni kell a napirendi pontokat, valamint a Foglalkoztatási Fórum ülésének helyét és időpontját.

 6. Előterjesztések benyújtására jogosult a Foglalkoztatási Fórum bármely tagja, az Irányító Csoport, valamint akit erre az említett szervek felkérnek.
  Írásos előterjesztést előzetesen – elektronikus levél útján – az Irányító Csoport elnökének kell benyújtani legkésőbb 10 munkanappal az ülés időpontja előtt. Kivételes esetben szóbeli előterjesztés is tehető, melyet a Foglalkoztatási Fórum ülésén a napirendi pontok elfogadása előtt jelezni kell a levezető elnöknek.

 7. A Foglalkoztatási Fórum ülésének levezető elnöke annak a szervezetnek képviselője, amelyik az ülés megrendezését vállalja.

 8. A Foglalkoztatási Fórum ülése a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A Foglalkoztatási Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

 9. A Foglalkoztatási Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a megjelenteket, a hozzászólások lényegét, a döntések szavazati arányát és a konszenzussal meghozott ajánlásokat. A Foglalkoztatási Fórum üléseiről készült jegyzőkönyv a Paktum Irodában tekinthető meg.

 10. A Foglalkoztatási Fórum konszenzussal megfogalmazott ajánlásait az Ajánlások Tára tartalmazza, amelyet a Paktum Iroda vezet.

 11. A Foglalkoztatási Fórum tagjai díjazásra, költségtérítésre nem jogosultak.

4.2 Irányító Csoport

 1. Az Irányító Csoport a Foglalkoztatási Paktum legfőbb döntéshozó szerve.

 2. Az Irányító Csoport létszáma 7 fő.

 3. Az Irányító Csoport tagjai:

  • A konzorciumi partnerek képviselői (5 fő)

   • Heves Város Önkormányzata

   • Kisköre Város Önkormányzata

   • Heves Megyei Kormányhivatal
   • Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
   • Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

  • Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője (1 fő)

  • sPrinter Stúdió Számítástechnikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője (1 fő)

 4. Az Irányító Csoport minden szavazati joggal rendelkező tagjának egy szavazata van.

 5. Az Irányító Csoport elnöke a Dél-hevesi Foglalkoztatási Paktum projektben konzorciumvezető Heves Város Önkormányzat törvényes képviselője. Az elnök akadályoztatása esetén helyettesítésre jogosult a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. képviselője.

 6. Az Irányító Csoport működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg. Az Irányító Csoport ügyrendjét és szervezeti és működési szabályzatát az alakuló ülésén maga alkotja meg

4.3 Paktum Iroda

Foglalkoztatási Paktum munkaszervezeti feladatait a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. konzorciumi tag szervezetében, önálló szervezeti egység formájában létrejövő Paktum Iroda biztosítja, amely szervezet alkalmazza a paktum koordinátort, aki a támogatott projekt szakmai feladatainak koordinálásán túlmenően elvégzi a Foglalkoztatási Paktum szervezéséhez és működtetéséhez kapcsolódó szakmai és koordinációs tevékenységeket.

4.3.1 A Paktum Iroda feladatai

 1. A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkájának és együttműködésének koordinációja, működésükkel kapcsolatos operatív feladatok elvégzése.

 2. Az együttműködés során megfogalmazott javaslatok, akciók, projektek megvalósításának elősegítése, valamint hazai és nemzetközi jó gyakorlatok becsatornázása.

 3. Az Irányító Csoport éves munkatervének előkészítése és megvalósításának támogatása.

 4. A Foglalkoztatási Paktum, a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, továbbá ellát minden olyan, a Foglalkoztatási Paktumban foglaltak megvalósítására irányuló tevékenységet, amellyel a Foglalkoztatási Fórum vagy az Irányító Csoport megbízza.

 5. Kapcsolattartás a Foglalkoztatási Paktum tagjai, illetve a releváns szereplők között.

 6. A Foglalkoztatási Paktumban folyó munka és eredményeinek sajtónyilvánosságának biztosítása, kommunikációs anyagok készítése.

 7. A Foglalkoztatási Paktum rendezvényeinek szervezése.

 8. A Foglalkoztatási Paktum együttműködési körének bővítése.

 9. A Foglalkoztatási Paktum eredményeinek nyomon követése és értékelése, az akciók monitoringja.

 10. Az Irányító Csoport rendszeres tájékoztatása a végzett tevékenységről.

 11. A Foglalkoztatási Paktum minősítési folyamatának segítése.

 12. A további Foglalkoztatási Paktumokkal történő együttműködést, kapcsolattartást biztosítja.

4.3.2 A Paktum Iroda működése

 1. A Paktum Iroda a fent felsorolt feladatokat, az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat, valamint az Irányító Csoport által delegált tevékenységeket látja el működése során.
  Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. konzorciumi tag vállalja a Paktum Iroda működtetéséhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítását a TOP-5.1.2-15-HE1 felhívásban megfogalmazott követelmények szerint.

 2. A Paktum Iroda munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója gyakorolja, szakmai munkájuk során kötelesek figyelembe venni az Irányító Csoport által adott iránymutatást és közreműködési felkérést.

 3. Szervezeti és működési szabályzatát utólag az Irányító Csoport is jóváhagyja.

4.4  A Foglalkoztatási Paktum képviselője

 1. A Foglalkoztatási Paktumot az Irányító Csoport elnöke képviseli, aki Heves Város Önkormányzat konzorciumvezető törvényes képviselője.

 2. Az elnök akadályoztatása esetén helyettesítésre jogosult a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. képviselője. Amennyiben a helyettesítésre jogosult képviselő is akadályoztatva van, az Irányító Csoport egyszerű többséggel megbízott elnököt választ határozott időre.

 3. A Paktum Irodán keresztül gondoskodik a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkájának szervezésével és működésével összefüggő feladatok ellátásáról, e körben különösen összehangolja és irányítja a Foglalkoztatási Paktum belső tájékoztatási rendszerének működésével és nyilvánosságával kapcsolatos tevékenységeket.

 4. A Foglalkoztatási Paktum képviselőjének, vagy az általa megbízott személynek van nyilatkozattételi jogosultsága a Foglalkoztatási Paktum, a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport nevében a sajtó és a szélesebb nyilvánosság felé.

5. Belső és külső kapcsolattartás, kommunikáció

5.1 Tagok közötti kommunikáció – belső kapcsolattartás

 1. A Foglalkoztatási Paktum tagjai és szervei a program végrehajtása során folyamatosan együttműködnek és konzultálnak. Az információ pontos áramlásáért és a korrekt tájékoztatásért a tagok felelősséggel tartoznak. A megvalósítást érintően előálló, illetve azt veszélyeztető körülmény előállásáról haladéktalanul kötelesek értesíteni az Irányító Csoport elnökét.

 2. A Tagok elfogadják, hogy az egymás közötti kommunikáció során az alábbi kommunikációs eszközöket alkalmazzák:

  • hivatalos levelezés,

  • e-mailen történő levélváltás,

  • telefonon történő egyeztetések,

  • szakmai értekezlet.

5.2 Kifelé irányuló kommunikáció – külső kapcsolattartás

Társadalmi és lakossági tájékoztatás nyújtására a konzorciumi tagok képviselőin kívül, kizárólag az Irányító Csoport elnöke által kijelölt személy jogosult, nem beleértve a TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében meghatározott kötelező nyilvánossági elemeket.

6. Adatvédelem

A Tagok tevékenységük, belső és külső kommunikációjuk során a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat kötelesek betartani.

7. Záró Rendelkezések

Jelen SZMSZ a Foglalkoztatási Fórum alakuló ülésén kerül elfogadásra.

 

Heves, 2017. november 27.