Paktum Iroda

Foglalkoztatási Paktum munkaszervezeti feladatait a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. konzorciumi tag szervezetében, önálló szervezeti egység formájában létrejövő Paktum Iroda biztosítja, amely szervezet alkalmazza a paktum koordinátort, aki a támogatott projekt szakmai feladatainak koordinálásán túlmenően elvégzi a Foglalkoztatási Paktum szervezéséhez és működtetéséhez kapcsolódó szakmai és koordinációs tevékenységeket.

A Paktum Iroda feladatai

 1. A Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkájának és együttműködésének koordinációja, működésükkel kapcsolatos operatív feladatok elvégzése.
   
 2. Az együttműködés során megfogalmazott javaslatok, akciók, projektek megvalósításának elősegítése, valamint hazai és nemzetközi jó gyakorlatok becsatornázása.
   
 3. Az Irányító Csoport éves munkatervének előkészítése és megvalósításának támogatása.
   
 4. A Foglalkoztatási Paktum, a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, továbbá ellát minden olyan, a Foglalkoztatási Paktumban foglaltak megvalósítására irányuló tevékenységet, amellyel a Foglalkoztatási Fórum vagy az Irányító Csoport megbízza.
   
 5. Kapcsolattartás a Foglalkoztatási Paktum tagjai, illetve a releváns szereplők között.
   
 6. A Foglalkoztatási Paktumban folyó munka és eredményeinek sajtónyilvánosságának biztosítása, kommunikációs anyagok készítése.
   
 7. A Foglalkoztatási Paktum rendezvényeinek szervezése.
   
 8. A Foglalkoztatási Paktum együttműködési körének bővítése.
   
 9. A Foglalkoztatási Paktum eredményeinek nyomon követése és értékelése, az akciók monitoringja.
   
 10. Az Irányító Csoport rendszeres tájékoztatása a végzett tevékenységről.
   
 11. A Foglalkoztatási Paktum minősítési folyamatának segítése.
   
 12. A további Foglalkoztatási Paktumokkal történő együttműködést, kapcsolattartást biztosítja.