Munkaterv

DÉL-HEVESI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

DÉL-HEVESI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 2018. ÉVI AKCIÓTERVE

A Foglalkoztatási Fórum által 2017. november 30-án elfogadott foglalkoztatási stratégia kitér mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal aktivizálására, amely a Paktum fő célja is egyben. Ennek értelmében a 2018. évre tervezett programpontokat is ennek szellemében – jóllehet más felosztási lehetőségek is adódhatnak - két csoportra tervezzük szétválasztani.

1.     Munkáltatókat célzó akciók:

 

1.1.  Honlap fejlesztése, megfelelő információkkal történő feltöltése

Egyszerre szól ugyan a munkaerőpiac minden szereplőihez, mégis döntően a munkáltatók számára nyújt tájékoztatást

1.1.1.    Aktuális hírekkel, adatokkal feltölteni és szinten tartani

1.1.2.    Befektetésösztönző tevékenység

Befektetésre szánt önkormányzati területek regisztere, területek minőségi bemutatása

1.1.3.    Vállalatok számára munkaerő toborzás (állásajánlatok közvetítése, rövid cégbemutatás)

1.1.4.    Élő fórum funkció betöltése

Felelős – Paktum Iroda

 

1.2.  HR-klubok szervezése (5 alkalom 2019. augusztus 31-ig)

A térség nagy munkaerő foglalkoztatói részéről a humán erőforrás szakértőinek olyan összejöveteleket biztosítani, amelyeken a résztvevők egyszerre értesülhetnek máshol sikeresen működő gyakorlatokról és új ismeretekről, ugyanakkor egymással hasznos tapasztalatokat cserélve a jövőben munkájukat hatékonyabban végezhetik.

Felelős – Paktum Iroda

 

1.3.  Közösségi közlekedés térségi helyzetének felmérése, fejlesztés irányába történő akciók szervezése

A térség munkaadóinak közösségi közlekedési tapasztalatainak és igényeinek felmérése a jelenlegi és jövőbeni foglalkoztatottsági kapacitás tükrében. Az adott közösségi közlekedés szolgáltatásait nyújtó vállalatok képviselőivel történő összehangolt egyeztetések lefolytatása a hatékonyabb munkaerő alkalmazás céljából.

Felelős – Paktum Iroda

 

1.4.  Partner önkormányzatokkal történő folyamatos kapcsolattartás, közös foglalkoztatást célzó események szorgalmazása

 

1.4.1.    Befektetésre váró önkormányzati területek honlapon történő bemutatása

1.4.2.    Vállalkozókkal folytatott önkormányzati megbeszélések, egyeztetéseken történő eseti jelenlét megvalósítása

1.4.3.    Önkormányzatok bevonása a tervezett vállalati-klubok szervezésébe, lebonyolításába

1.4.4.    Az önkormányzatok által tartandó éves periodicitással megtartandó közösségi, fórum jellegű eseményeken való részvétel megvalósítása (bálok, falunapok, szabadegyetemek, stb.) ott, ahol alkalom és lehetőség nyílik. Ha ilyenek nincsenek, szorgalmazni szükséges fogadókészség esetén.

Felelős – Paktum Iroda

 

1.5.  Vállalati-klubok megtartása

A térség foglalkoztató szervezetei számára egy-egy közérdekű téma köré épített összejövetel megszervezése, amelyeken téma szakértői bevonásával új ismeretek szerzésén keresztül, valamint a tapasztalatcserék útján a vállalatok képviselői hasznos információkhoz jutnak.

Felelős – Paktum Iroda

Közreműködők – Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Heves Megyei Kormányhivatal

 

1.6.  Keresett munkavállalókról, valamint hiányzó szakképzett munkaerőről szóló regiszter összeállítása, majd az adatbázis frissítése

A Paktum honlapjának segítségével.

Felelős – Paktum Iroda

 

1.7.  Leendő paktumtagok felkutatása

1.7.1.    Újabb paktumtagok csatlakozási szükségességének megvitatása

1.7.2.    Az ICS-tagok körében van—e ismeret paktum csatlakozási szándékról

1.7.3.    Felelős szervezet kijelölése– Paktum Iroda

Felelős – Paktum Iroda

 

2.     Munkavállalókat célzó akciók

 

2.1.  Roma kisebbségi önkormányzatok Paktum működésében való bevonása

A közös cél a regisztrált és inaktív munkába állni akaró munkaképes személyek felkutatása és aktivizálása

Felelős – Paktum Iroda

Közreműködő – Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Heves

 

2.2.  Szakmunkásképző és szakmunkásképző intézmények felkeresése

2.2.1.    Szakképzési anyagok terjesztése, tanácsadás

2.2.2.    Elhelyezkedési tanácsadás

Felelős – Paktum Iroda

Közreműködők – Eötvös József Református Oktatási Központ, Egri Szakképzési Centrum

 

2.3.  Megváltozott munkaképességűek érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, közös tevékenység kezdeményezése

A Paktum szempontjából fontos célcsoport munkaképes személyeinek a térségben való beazonosítása és foglalkoztatottságának elősegítése a cél.

Felelős – Paktum Iroda

Közreműködők – Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete, Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete

 

2.4.  Lakossági-fórumok megtartása

A koordinációs és mentori tevékenység során begyűjtött információkra alapozva olyan célzott lakossági fórumok megtartása a térség nagyobb lélekszámú önkormányzatainak létesítményeiben, ahová a környék munkakereső lakosága könnyebben eljuthat további aktív önkormányzati segítségen keresztül.

Felelős szervezet – Paktum Iroda

Közreműködők – Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért, Heves Megyei Kormányhivatal

 

2.5.  Inaktív munkaképes személyek beazonosítása – ETTF -stratégia mentén

Felelős – Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

Közreműködő – Paktum Iroda

 

2.6.  Családsegítő szervezetek megkeresése, közös munka szorgalmazása

A közös cél a regisztrált és inaktív munkába állni akaró munkaképes személyek felkutatása és aktivizálása

Felelős – Paktum Iroda

 

2.7.  Magyar Máltai Szeretetszolgálat tarnabodi szervezetével való közös fellépés

 

Széchenyi Tervből 2018. január 1-én indult foglalkoztatási tanácsadást végző tevékenységének felmérése, lehetőség szerint közös fellépések megszervezése

Felelős – Paktum Iroda

Közreműködő – Magyar Máltai Szeretetszolgálat

 

2.8.  Munkanélküliek számára történő szakképzési tanfolyamok indítása és álláskeresők munkához juttatása, folyamatos szaktanácsadás

Felelős – Heves Megyei Kormányhivatal

Közreműködő – Paktum Iroda