Irányító csoport

Paktum tagok

Heves Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei fontos feladatnak tartják a dél-hevesi térség társadalmi, gazdasági fejlődésének támogatását, a foglalkoztatás helyzetének javítását a humánerőforrás fejlesztésével, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével. Ezért a foglalkoztatásban értintett szereplők összefogásával 2017. november 24-én létrejött a Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum.

A partnerségi megállapodásban foglaltak végrehajtására a felek Irányító Csoportot állítottak fel, amely a paktum „motorjaként” a legfőbb kérdésekben döntést hozó testület, felelős a paktumban foglaltak eredményes és hatékony végrehajtásáért.

Az irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai:

  • Heves Város Önkormányzata (1 fő)
  • Kisköre Város Önkormányzata (1 fő)
  • Heves Megyei Kormányhivatal (1 fő)
  • Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (1 fő)
  • Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért (1 fő)
  • Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (1 fő)
  • sPrinter Studió Számítástechnikai és Oktatási Kft. (1 fő)