Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia

Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum

Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia

projekt azonosító: TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001

projekt címe: „Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a délhevesi térségben”

Tartalom: 

 • Előszó
 • I. Helyzetelemzés
  1. A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Stratégia beavatkozási területének meghatározása
  2. Célcsoport
  3. Dél-hevesi foglalkoztatási helyzetfeltárás
   • a) Demográfiai trendek
   • b) Gazdasági mutatók vizsgálata
   • c) Képzettségi szint
   • d) Foglalkoztatottság és munkanélküliség
  4. Gyermekellátási szolgáltatások helyzete a dél-hevesi térségben
  5. SWOT analízis
 • II. Stratégiai tervezés
  1. A Dél-Hevesi Foglalkoztatási Együttműködés célrendszere
   • a) Jövőkép
   • b) Célok
   • c) Fejlesztési prioritások
   • d) A Stratégia célrendszerének illeszkedése más stratégiák és programok céljaihoz
  2. Horizontális szempontok érvényesítése
  3. A Stratégia megvalósításának szervezeti keretei és monitoringja
   • a) Szervezeti keretek
   • b) A Stratégia megvalósításának nyomonkövetése, monitoringja